[maemo-users] Uninstalling Shortcutd

From: Pavel Řezníček cigydd at gmail.com
Date: Wed Mar 9 12:27:22 EET 2011
Hello everybody,

I'm a new user of Nokia N900 and Maemo 5.
I experience troubles upgrading or uninstalling the Shortcutd package. Could someone kindly help me to get rid of this bug?
For a log file with the apt-get program output, see the attachment.

Pavel
-- 
Odesláno z mého telefonu Nokia N900 s linuxovým operačním systémem Maemo 5.

Pavel Řezníček,
vývojář multiplatformních binárních applikací a komponent
a správce sítě Farního sboru Českobratrské církve evangelické Korandova sboru v Plzni
Borová 18
31200 Plzeň
mobil: +420721456079
stabil: +420373541714
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.maemo.org/pipermail/maemo-users/attachments/20110309/53c3bea6/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: apt-get.log
Type: text/x-log
Size: 1166 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.maemo.org/pipermail/maemo-users/attachments/20110309/53c3bea6/attachment.bin>
More information about the maemo-users mailing list